(English) The S3I Concept

Trenutno nema prijevoda.

Trenutno nema prijevoda.

News

Modern Leadership in the Making – Workshops for Students:

mozaik_button Modern Leadership in the Making workshops target university students (within the first 5 years of Bologna program) in Croatia and Serbia and offer them training on topics of communication techniques, media as communication channels, lobbying, evidence-based policy, fundraising, and entrepreneurship. Students can be from any field of study – from social disciplines and humanities to technical and natural sciences. The deadline for applications is May 11, 2014. Selection will be done based on the answers provided in the application form. MORE

Project „Skills forecasting –reverting negative trends in skills and jobs matching“:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Kick off meeting for the project “Skills forecasting – reverting negative trends in skills and jobs matching” in the framework of the EU ‘s program for employment and social solidarity – PROGRESS, was held  on 4th of February 2014 in Technology Innovation Centre Međimurje, Croatia. This was also an opportunity for project partners and other relevant stakeholders on the labour market, from which we expect cooperation, to be introduced with project progress with special emphases on purpose of research and data collecting. Skills forecasting system as a final result will contribute to a better match of supply and demand on the labour market, and will provide decision makers credible information in the field of County development and creation of new employment opportunities.

Read more …

Obrazovna struktura hrvatskih općina i gradova:

Obrazovanje-osnovna-skolaInteraktivna mapa Hrvatske koju razvijamo kroz projekt HRstat proširena je sada i s podacima o obrazovnoj strukturi stanovništva. Jednostavnim micanjem pokazivača miša po mapi Hrvatske možete promatrati koliki je udio stanovnika po općinama i gradovima s osnovnom ili srednjom školom i s visokim obrazovanjem, i to unutar svake dobne skupine. Isto tako mapa Hrvatske može se obojati s udjelima tih obrazovnih skupina, čime se dobiva uvid u prostornu distribuciju različitih stupnjeva obrazovanja stanovništva Hrvatske.
Mapa lijevo prikazuje udjele stanovništva starijeg od 19 godina samo sa završenom osnovnom školom ili bez osmogodišnje osnovne škole po općinama i gradovima. Ukupno u Hrvatskoj 27.4% stanovnika starijih od 19 godina ima takav stupanj obrazovanja. Međutim, na mapi se uočava kako taj udio nije jednoliko raspoređen po Hrvatskoj, a uz to postoji i znatan broj ruralnih sredina u kojima se taj udio penje i preko 50%.

Read more …

Dobna struktura hrvatskih općina i gradova:

Naselja-median_starostiU sklopu projekta HRstat analizirali smo dobnu strukturu stanovništva u Hrvatskoj u ovisnosti o geografskoj lokaciji i veličini naselja. Interaktivni portal HRstat omogućuje jednostavan uvid u detalje piramide starosti stanovništva svakve općine i grada, kao i četvrti grada Zagreba. Podaci su iz popisa stanovnišva 2011 i dostupni su na stranicama Državnog zavoda za statistiku.
Na mapi lijevo prikazana je srednja starost stanovništva po naseljima. Bojom cijan označena su naselja srednje starosti manje od 35 godina, žarko crveno su naselja starija od 55 godina, dok su crno naselja bez stanovnika iz popisa 2011.

Read more …

Prve analize statističkih podataka o Referendumu “o braku”:

Za (DODATAK 5.12.2013.: Rezultati po gradskim četvrtima Zagreba)
Analiza podataka prikupljenih projektom vizualizacije podataka o Hrvatskoj – HRstat, već sada pokazuje zanimljive trendove.
U ovom kratkom pregledu prezentiramo glasove ZA i PROTIV na mapi Hrvatske u kombinaciji s izlaznošću, te ovisnosti glasova i izlaznosti o obrazovanju, veličini naselja i religioznosti.
Mapa lijevo pokazuje udio glasova ZA u ovisnosti o izlaznosti. Intenzitet boja na mapi ovisi o jačini korelacije, pri čemu su općine i gradovi s malom izlaznošću obojani blijedom bojom, gotovo bijelom, dok su lokalne jedinice s većom izlaznošću obojane intenzivnom bojom.

Read more …

Projekt HRstat: interaktivna vizualizacija statističkih podataka o Hrvatskoj:

mapa_hrvatske_smallInstitut sinergije znanosti i društva pokrenuo je projekt interaktivne vizualizacije javno dostupnih statističkih podataka o Hrvatskoj: HRstat (http://www.iszd.hr/HRstat). Projekt je neprofitnog karaktera, a nastao je uslijed sve učestalije potrebe Instituta za pregledom raznih podataka po općinama i gradovima Hrvatske, kao i po naseljima, županijama i gradskim četvrtima Zagreba.
Uz to susrećemo sve više pojedinaca, od znanstvenika do šire javnosti, zainteresiranih za takav oblilk uvida u podatke. Budući da u Hrvatskoj ne postoji javno dostupan online servis koji bi jednostavno i zorno prikazivao takve podatke, odlučili smo izraditi vlastiti alat za interaktivnu mapu Hrvatske. Podatke prikupljamo iz izvora poput Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog izbornog povjerenstva, itd.

Read more …