Vizualizacija podataka o nezaposlenosti u Međimurju

Medjimurje-interaktivna U sklopu projekta Prognoziranje potrebnih vještina na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje, napravljena je interaktivna vizualizacija statističkih podataka. U njoj su zastupljeni podaci po općinama i gradovima o demografskoj strukturi stanovništva Međimurja, obrazovnoj strukturi, plaćama i nezaposlenosti. Na taj način mogu se vrlo lako otkrivati trendovi i razlike u razvoju lokalnih sredina unutar Međimurja.

UPUTE_smallKreirali smo i olakšani pregled podataka o nezaposlenosti u Međimurju. Budući da nezaposlenost ovisi o nizu parametera, razvili smo prikaz broja nezaposlenih pomoću kojeg se vrlo lako može identificirati raspon parametara kod kojih je nezaposlenost najveća i koji su trendovi. Na slici lijevo prikazana je uputa kako čitati takve grafikone: grafikon je izrađen po djelatnostima za općinu, grad ili čitavo Međimurje, a svako obojano polje ima boju u ovisnosti o broju nezaposlenih, dok položaj polja otkriva o kojoj godini, mjesecu, dobnoj skupini i obrazovnoj razini se radi.

meimurska-sve-smallGrafikon lijevo prikazuje nezaposlenost u Međimurju sumiranu po svim djelatnostima. Lako se uočavaju polja najveće nezaposlenosti, a promjene u nijansama boje pokazuju i trendove po godinama i po mjesecima. Dodatno smo prikazali nezaposlenost i po djelatnosti posljednjeg zaposlenja: D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, bez prethodne djelatnosti.

cakovec-sve-smallIsti prikaz napravljen je i za grad Čakovec. Grafikon lijevo je nezaposlenost sumirana po djelatnostima, dok su ovdje grafikoni po djelatnostima koje imaju osjetnu nezaposlenost: D, F, G, H, M, O, bez prehodne djelatnosti.

Ovdje su dostupni i grafikoni nezaposlenosti po ostalim gradovima i općinama Međimurja: Mursko Središće, Prelog, Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. Napomena: Sadržaj ovog priloga isključiva je odgovornost nositelja projekta i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.