(English) The S3I Concept

Trenutno nema prijevoda.

News

Obrazovna struktura hrvatskih općina i gradova:

Obrazovanje-osnovna-skolaInteraktivna mapa Hrvatske koju razvijamo kroz projekt HRstat proširena je sada i s podacima o obrazovnoj strukturi stanovništva. Jednostavnim micanjem pokazivača miša po mapi Hrvatske možete promatrati koliki je udio stanovnika po općinama i gradovima s osnovnom ili srednjom školom i s visokim obrazovanjem, i to unutar svake dobne skupine. Isto tako mapa Hrvatske može se obojati s udjelima tih obrazovnih skupina, čime se dobiva uvid u prostornu distribuciju različitih stupnjeva obrazovanja stanovništva Hrvatske.
Mapa lijevo prikazuje udjele stanovništva starijeg od 19 godina samo sa završenom osnovnom školom ili bez osmogodišnje osnovne škole po općinama i gradovima. Ukupno u Hrvatskoj 27.4% stanovnika starijih od 19 godina ima takav stupanj obrazovanja. Međutim, na mapi se uočava kako taj udio nije jednoliko raspoređen po Hrvatskoj, a uz to postoji i znatan broj ruralnih sredina u kojima se taj udio penje i preko 50%.

Read more …

Dobna struktura hrvatskih općina i gradova:

Naselja-median_starostiU sklopu projekta HRstat analizirali smo dobnu strukturu stanovništva u Hrvatskoj u ovisnosti o geografskoj lokaciji i veličini naselja. Interaktivni portal HRstat omogućuje jednostavan uvid u detalje piramide starosti stanovništva svakve općine i grada, kao i četvrti grada Zagreba. Podaci su iz popisa stanovnišva 2011 i dostupni su na stranicama Državnog zavoda za statistiku.
Na mapi lijevo prikazana je srednja starost stanovništva po naseljima. Bojom cijan označena su naselja srednje starosti manje od 35 godina, žarko crveno su naselja starija od 55 godina, dok su crno naselja bez stanovnika iz popisa 2011.

Read more …

Prve analize statističkih podataka o Referendumu “o braku”:

Za (DODATAK 5.12.2013.: Rezultati po gradskim četvrtima Zagreba)
Analiza podataka prikupljenih projektom vizualizacije podataka o Hrvatskoj – HRstat, već sada pokazuje zanimljive trendove.
U ovom kratkom pregledu prezentiramo glasove ZA i PROTIV na mapi Hrvatske u kombinaciji s izlaznošću, te ovisnosti glasova i izlaznosti o obrazovanju, veličini naselja i religioznosti.
Mapa lijevo pokazuje udio glasova ZA u ovisnosti o izlaznosti. Intenzitet boja na mapi ovisi o jačini korelacije, pri čemu su općine i gradovi s malom izlaznošću obojani blijedom bojom, gotovo bijelom, dok su lokalne jedinice s većom izlaznošću obojane intenzivnom bojom.

Read more …

Projekt HRstat: interaktivna vizualizacija statističkih podataka o Hrvatskoj:

mapa_hrvatske_smallInstitut sinergije znanosti i društva pokrenuo je projekt interaktivne vizualizacije javno dostupnih statističkih podataka o Hrvatskoj: HRstat (http://www.iszd.hr/HRstat). Projekt je neprofitnog karaktera, a nastao je uslijed sve učestalije potrebe Instituta za pregledom raznih podataka po općinama i gradovima Hrvatske, kao i po naseljima, županijama i gradskim četvrtima Zagreba.
Uz to susrećemo sve više pojedinaca, od znanstvenika do šire javnosti, zainteresiranih za takav oblilk uvida u podatke. Budući da u Hrvatskoj ne postoji javno dostupan online servis koji bi jednostavno i zorno prikazivao takve podatke, odlučili smo izraditi vlastiti alat za interaktivnu mapu Hrvatske. Podatke prikupljamo iz izvora poput Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog izbornog povjerenstva, itd.

Read more …

A project from S3I winner of the regional ESNC Croatia:

Light pollution

The European Satellite Navigation Competition (ESNC) is looking for applications based on satellite navigation that use the technology in new and innovative ways. They award ideas on regional and global level.

Dr. Dejan Vinković and Matko Smoljan are winners of the Regional Competition Croatia 2012 and their project was officially awarded at the ESNC ceremony in Munich, Germany, last Thursday. More about the project can be found at the ESNC website and in the brochure of competition results.

Spring 2012:

The S3I institute is again a co-organizer of the Summer Science Factory (SSF) in Čakovec. SSF is a science camp for kids from age 9 to 18, organized by university students. The camp in Čakovec this year takes place in Technical School Čakovec, 15-21. July 2012. More about the SSF and how to apply can be found here: www.tvornica-znanosti.org

Prema platformi za motivirane i nadarene mlade:

February 24-27, 2012
Čakovec (Croatia) 

The support for talented youth is becoming an increasingly discussed issue on the European level, as it is expected to be pivotal for the future competitiveness of European economy. However, creating a support system, especially for the young age groups, is a highly complex task that requires collaborative participation from various social actors. This is difficult to accomplish, especially in countries like Croatia that undergo deep social and economic reforms and lack a systemic policy on this issue. The project aims at bringing together active participants in the field of identification and support of motivated and gifted youth: education professionals, science promoters, researchers in education, and policy makers. They will present their work by communicating their views on what they consider as a talented youth and promoting successful measures and activities they have undertaken. This will foster collaborations between participants, which is a necessary step toward promoting joint projects, ideas and initiatives. The project will help create plans for cooperative projects and future joint actions to ensure a long term impact of the project.

 

February 24-27, 2012
Čakovec (Croatia) 

The support for talented youth is becoming an increasingly discussed issue on the European level, as it is expected to be pivotal for the future competitiveness of European economy. However, creating a support system, especially for the young age groups, is a highly complex task that requires collaborative participation from various social actors. This is difficult to accomplish, especially in countries like Croatia that undergo deep social and economic reforms and lack a systemic policy on this issue. The project aims at bringing together active participants in the field of identification and support of motivated and gifted youth: education professionals, science promoters, researchers in education, and policy makers. They will present their work by communicating their views on what they consider as a talented youth and promoting successful measures and activities they have undertaken. This will foster collaborations between participants, which is a necessary step toward promoting joint projects, ideas and initiatives. The project will help create plans for cooperative projects and future joint actions to ensure a long term impact of the project.

February 24-27, 2012
Čakovec (Croatia) 

The support for talented youth is becoming an increasingly discussed issue on the European level, as it is expected to be pivotal for the future competitiveness of European economy. However, creating a support system, especially for the young age groups, is a highly complex task that requires collaborative participation from various social actors. This is difficult to accomplish, especially in countries like Croatia that undergo deep social and economic reforms and lack a systemic policy on this issue. The project aims at bringing together active participants in the field of identification and support of motivated and gifted youth: education professionals, science promoters, researchers in education, and policy makers. They will present their work by communicating their views on what they consider as a talented youth and promoting successful measures and activities they have undertaken. This will foster collaborations between participants, which is a necessary step toward promoting joint projects, ideas and initiatives. The project will help create plans for cooperative projects and future joint actions to ensure a long term impact of the project.