Predviđanje nezaposlenosti u Međimurju

UKUPNA_NEZAPOSLENOST_2014_10U sklopu projekta Prognoziranje potrebnih vještina na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje, napravljen je model predviđanja nezaposlenosti u Međimurju koji se temelji na analizi trendova promjene broja nezaposlenih prijašnjih godina. Model je potpuno automatiziran i mogući broj nezaposlenih u idućih godinu dana računa kroz potragu za najuspješnijim modelom predviđanja nezaposlenih za proteklih godinu dana. Na grafikonu je prikazano predviđanje za idućih godinu dana (crvena linija), a sivo obojana zona je raspon procjene pogreške predviđanja.

UKUPNA_NEZAPOSLENOST_2013_10Svaki mjesec potrebno je pokrenuti novi izračun kako se prikupljaju novi podaci, a analiza točnosti modela koristeći predviđanja već poznatih podataka pokazala je da model u prosjeku uspijeva naredniih 8 mjeseci predvidjeti s greškom do 2.5%, a zatim se ta greška penje do 9.5% za 12 mjeseci u budućnost. Na slici lijevo prikazan je model predviđanja za proteklih godinu dana. Vidi se kako nezaposlenost u Međimurju opada brže nego što to model može predvijeti, što ukazuje na to da oporavak gospodarstva u Međimurju nije neki općeniti predvidljivi ciklus, nego je došlo do bitnih pomaka u oporavkču gospodarstva.

Predviđene vrijednosti nezaposlenosti za idućih godinu dana u Međimurju su trenutno (zadnji poznati podatak je za rujan 2014):

mjesec predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 9/2014) stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja) predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 10/2014) stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja) predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 11/2014) stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja)
2014-10 6377 ±126 6387 (-0.15%)
2014-11 6370 ±94  6239 (+2.1%) 6280 ±106   6239 (+0.65%)
2014-12 6662 ±126  6237
(+6.38%)
6571 ±105  6237
(+5.08%)
6394 ±127 6237
(+2.46%)
2015-1 6958 ±95  6335
(+8.95%)
6862 ±121  6335
(+7.68%)
6666 ±98 6335
(+4.97%)
2015-2 6826 ±155 6738 ±142 6539 ±136
2015-3 6743 ±143 6636 ±171 6476 ±136
2015-4 6466 ±164 6378 ±159 6205 ±156
2015-5 6377 ±157 6306 ±148 6147 ±165
2015-6 6541 ±321 6477 ±251 6319 ±248
2015-7 6503 ±418 6421 ±379 6288 ±330
2015-8 6544 ±536 6477 ±504 6335 ±480
2015-9 6619 ±629 6552 ±610 6441 ±594
2015-10 6561 ±674 6388 ±683
2015-11 6408 ±759

NEZAPOSLENOST-djelatnostiRačunalni model funkcionira tako da analizira podatke za broj nezaposlenih i traži optimalne modele za podskupine podataka po tipovima djelatnosti, spolu, stupnjevima obrazovanja, te dobnim skupinama. To je ukupno 1700 modela koji se zatim sjedinjuju u ukupnu brojku predviđene nezaposlenosti. Na mozaiku grafikona lijevo mogu se vidjeti predviđanja za idućih godinu dana po zastupljenijim područjima djelatnosti u Međimurju.

  Napomena: Sadržaj ovog priloga isključiva je odgovornost nositelja projekta i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.