Prve analize statističkih podataka o Referendumu “o braku”

Za (DODATAK 5.12.2013.: Rezultati po gradskim četvrtima Zagreba)
Analiza podataka prikupljenih projektom vizualizacije podataka o Hrvatskoj – HRstat, već sada pokazuje zanimljive trendove.
U ovom kratkom pregledu prezentiramo glasove ZA i PROTIV na mapi Hrvatske u kombinaciji s izlaznošću, te ovisnosti glasova i izlaznosti o obrazovanju, veličini naselja i religioznosti.
Mapa lijevo pokazuje udio glasova ZA u ovisnosti o izlaznosti. Intenzitet boja na mapi ovisi o jačini korelacije, pri čemu su općine i gradovi s malom izlaznošću obojani blijedom bojom, gotovo bijelom, dok su lokalne jedinice s većom izlaznošću obojane intenzivnom bojom.

 

 

Protiv Slijedeća mapa prikazuje udio glasova PROTIV na isti način kao i prethodna – s intezitetom boje kao mjerilom izlaznosti. Na taj su način općine s malom izlaznošću, a ujedno velikim postotkom PROTIV slabije vizualno izražene. Ostaju zorno uočljive samo općine i gradovi u kojima su glasovi PROTIV bili popraćeni i relativno značajnom izlaznošću.
Mapa izlaznosti dostupa je na interaktivnom portalu HRstat.
velicina_naselja Zanimljivo je pogledati i kako se stavovi glasača mijenjaju s veličinom naselja. Histogram lijevo prikazuje biračko tijelo podijeljeno u 5 skupina, ovisno o veličini naselja u kojem žive. Za svaku od tih 5 grupa prikazana je izlaznost i udio glasova ZA. Može se jasno uočiti pad podrške opciji ZA s veličinom naselja, ali i rast izlaznosti. 
 obrazovanje

 

Slična situacija vrijedi i ako se analizira obrazovna struktura biračkog tijela. Na ovoj slici lijevo su birači grupirani u 5 skupina po udjelu birača s visokom ili višom razinom obrazovanja u općini ili gradu. Uočava se trend pada glasova ZA i rasta izlaznosti s povećanjem udjela visokoobraozvanosti lokalne sredine. Poveznica s prethodnom slikom je u tome što je udio visokoobrazovanih u djelomičnoj korelaciji i s veličinom naselja. Drugim riječima, veća izlaznost povezana je s većim naseljima u kojima u većoj mjeri nego u manjim naseljima obitavaju visokoobrazovani građani.

 crvena_koalicija_referendum Zanimljivo pitanje je i kako svjetonazor po pitanju definicije braka korelira s političkim i religijskim stavovima birača. Tako je na grafu lijevo prikazan udio glasova PROTIV u odnosu na udio glasova za tzv. “kukuriku” koaliciju na izborima 2011. Uočljiv je vrlo jasan trend rasta glasova PROTIV s rastom glasova za koaliciju, ali treba primijetiti da je “preslikavanje” glasova samo djelomično – udio glasova PROTIV manji je od udjela glasova za koaliciju, što znači da je vjerojatno i dio glasača “kukuriku” koalicije odabrao opciju ZA na referendumu.
udio_nevjernika 

 Uz to, posebno je zanimljivo na slici lijevo pogledati udio glasova PROTIV u odnosu na udio ne-religijskog korpusa birača po općinama i gradovima. Veličina točaka pokazuje izlaznost (veći kružić simbolizira i veću izlaznost na referendum). Pod ne-religijskim stavom misli se na skeptike, agnostike, ateiste i nevjernike, a podaci su iz popisa stanovništva 2011. Crvenom točkom označen je i sveukupni podatak za Hrvatsku. Trend je vrlo jasan: porast udjela ne-religijskog stanovništva povećava i udio glasova PROTIV. Po pitanu ovog referenduma ispada da je prijelomna točka kada se dosegne oko 10% takvog stanovništva, jer u tom trenutku se postiže i oko 50% glasova PROTIV. To implicira kako će vjerojatno i na nacionalnoj razini doći do promjene stava po pitanju definicije braka u trenutku kada i udio skeptika, agnostika, ateista i nevjernika u biračkom tijelu Hrvatske dosegne oko 10%.

Zagreb

Glasovi unutar Grada Zagreba bitno se razlikuju po gradskim četvrtima. Mapa lijepo prikazuje udio glasova PROTIV po gradskim četvrtima, a brojke su slijedeće (u postocima):

Donji grad
ZA= 40.37 PROTIV= 58.98
izlaznost= 55.43
Gornji grad – Medveščak
ZA= 43.83 PROTIV= 55.38
izlaznost= 54.81
Trnje
ZA= 43.31 PROTIV= 56.21
izlaznost= 54.36
Maksimir
ZA= 52.2 PROTIV= 47.26
izlaznost= 53.87
Peščenica – Žitnjak
ZA= 57.85 PROTIV= 41.38
izlaznost= 42.88
Novi Zagreb – istok
ZA= 47.9 PROTIV= 51.36
izlaznost= 50.65
Novi Zagreb – zapad
ZA= 59.79 PROTIV= 39.7
izlaznost= 45.73
Trešnjevka – sjever
ZA= 49.44 PROTIV= 49.97
izlaznost= 51.09
Trešnjevka – jug
ZA= 48.33 PROTIV= 51.08
izlaznost= 54.02
Črnomerec
ZA= 52.47 PROTIV= 46.8
izlaznost= 50.47
Gornja Dubrava
ZA= 70.7 PROTIV= 28.84
izlaznost= 47.07
Donja Dubrava
ZA= 72.5 PROTIV= 26.9
izlaznost= 44.82
Stenjevec
ZA= 57.13 PROTIV= 42.29
izlaznost= 50.67
Podsused – Vrapče
ZA= 57.45 PROTIV= 41.89
izlaznost= 46.5
Podsljeme
ZA= 67.72 PROTIV= 31.72
izlaznost= 49.68
Sesvete
ZA= 76.32 PROTIV= 23.19
izlaznost= 41.88
Brezovica
ZA= 77.4 PROTIV= 22.22
izlaznost= 37.22

Autori priloga: dr.Dejan Vinković & dr.Dunja Potočnik, 3. prosinca 2013.