Održana međunarodna konferencija u okviru projekta “Prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje”

OLYMPUS DIGITAL CAMERADana 26.studenog 2014. godine u Tehnološko inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu održana je međunarodna konferencija u okviru projekta “Prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje”, financiranog iz programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS.

Konferencija je okupila stručnjake tržišta rada iz Austrije, Slovenije, Poljske i Hrvatske koji su predstavili svoja iskustva vezana uz tržište rada, s posebnim naglaskom na važnost suradnje svih dionika na tržištu rada u upravljanju ljudskim potencijalima s ciljem regionalnog razvoja i kreiranja novih mogućnosti za zapošljavanje.

Svoje zadovoljstvo što se ova konferencija održava u Međimurskoj županiji te je ista partner u projektu, izrazio je i župan Međimurske županije Matija Posavec, pritom dodavši kako su ovakvi skupovi baš kao i Međimurje korak ispred drugih u inovativnosti i želji da zajednički ojačaju gospodarstvo. „Naš najveći uspjeh leži u kvaliteti radne snage, zemljopisnom položaju, kvaliteti finalnog proizvoda, članstvom u EU i u na žalost relativno jeftinijoj radnoj snazi. Ono na čemu ćemo dalje raditi bit će i tema usklađivanja ponude i potražnje, a mi već provodimo slično u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom stipendiranjem deficitarnih zanimanja koja će prema projekciji gospodarstva u budućnosti biti važna“, između ostalih je rekao međimurski župan i dodao kako garancija uspjeha i rezultata leži u efektivnom upravljanju ljudskim potencijalima i razvoja vještina kao preduvjeta za održivi razvoj.

Nadalje, predstojnik ureda Vladimir Zebec istaknuo je posljednjih pozitivnih osam mjeseci i pad nezaposlenost u Međimurskoj županiji. „Trenutno ih je 6.400, a mišljenja sam kako će ovaj projekt dati i nove aktivnosti za provođenje mjera aktivne politike u koje je ove godine uključeno oko 1.200 ljudi te stvoriti još pozitivniju brojku“, dodao je.

Predstavljene su i provedene aktivnosti projekta i krajnji rezultat projekta, odnosno, uspostavljen sustav za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada Međimurske županije, kao novi alat tržišta rada koji će biti od pomoći donosiocima javnih politika, obrazovnom sektoru, ali i ostalim dionicima na tržištu rada. Sudionicima je također podijeljena i Brošura rezultata provedenog istraživanja.

Nakon izlaganja svih stručnjaka organizirana je interaktivna diskusija za sudionike konferencije korištenjem world cafe metodologije. Diskusija je obuhvatila pitanja o važnosti prognoziranja vještina potrebnih na tržištu rada u funkciji nacionalnog i lokalnog razvoja, te kako osigurati održivost sustava.

Zaključeno je slijedeće: Sustav za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada trebao bi biti uspostavljen na nacionalnoj razini kako bi se što učinkovitije rješavali problemi na lokalnoj razini (npr. osnivanje zaklade za na lokalnoj razini koja može utjecati na obrazovanje, istraživanje i razvoj, uvođenje poduzetništva ako vještine), te povećati participaciju javnosti u javnim debatama što ujedno služi i edukaciji same javnosti o javnim politikama. Što se tiče održivosti sustava potrebno je definirati institucionalnu, provedbenu i financijsku održivost. Osigurati financijsku participaciju općina i gradova u održavanju sustava, te održavati sustav lokalno prikupljanjem podataka. Nadalje, nadogradnja i poboljšanje sustava može se financirati i kroz EU programe ESF i Horizon 2020.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Čakovec, a partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Međimurja – REDEA, Institut sinergije , znanosti i društva Čakovec, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj i L&R social research iz Beča.

 

Ovaj projekt   financira se iz Europskog programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Provodi ga Europska komisija. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS uspostavljen je za razdoblje od 2007. do 2013. godine u svrhu pružanja potpore ostvarivanju ciljeva EU na području zapošljavanja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, te pridonosi ostvarenju ciljeva Europske strategije 2020 u tim područjima. Sedmogodišnji program je usmjeren na sve dionike koji mogu doprinijeti kreiranju učinkovitih zakona i politika zapošljavanja i socijalne uključenosti u zemljama EU-28, EFTA-EEA i zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama. Za više informacija pogledajte : http://ec.europa.eu/progress.
“Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost nositelja projekta i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.”