EU izbori 2013 u kontekstu

OBAVIJEST: Tokom izborne večeri 25.svibnja 2014. za EU izbore objavit ćemo mapu rezultata po općinama i gradovima nakon što se pojave prvi preliminarni rezultati. Pratite naše web stranice!

NAPOMENA: Ova analiza, kao i kompletan rad projekta HRstat, odvija se isključivo kroz vlastita sredstva i resurse Instituta sinergije znanosti i društva i suradnika volontera i nitko nije ove analize “naručio” niti se ovo radi za ili protiv neke političke opcije ili stranke. Važno je napomenuti i da je naš Institut privatna neprofitna ustanova, a ne javna ustanova koja bi se financirala iz javnog budžeta (države ili lokalne samouprave). Također, molimo čitatelje da budu svjesni da mi nemamo utjecaj na to kako će mediji ili netko drugi postaviti svoje naslove ili svoju obradu naših analiza.

EU2013-HDZU sklopu projekta HRstat analizirali smo EU izbore u Hrvatskoj prošle 2013. godine. Prikupili smo podatke o rezultatima izbora po općinama i gradovima i usporedili ih s nizom drugih podataka.
Za početak ove priče prikazujemo podatke o postotku glasova za koaliciju okupljenu oko HDZ-a (HDZ,HSP-AS,BUZ). Slika lijevo pokazuje postotak glasova koje je ta koalicija dobila po općinama i gradovima, kao i po gradskim četvrtima Grada Zagreba.

EU2013-SDPNa ovoj mapi prikazan je udio glasova za koaliciju okupljenoj oko SDP-a (SDP,HNS,HSU).

EU2013-treciNa ovoj mapi prikazan je postotak glasova za treće opcije. To su uglavnom Laburisti, HDSSB, koalicija HSS-HSLS, te lista Ivana Jakovičića.

 

HRstat-SalajKomentar Berta Šalaja: EU izbori 2013 u kontekstu socioekonomskih i kulturnih podjela unutar Hrvatske
HRstat-HorvaticStatistička analiza Davora Horvatića: je li bilo nepravilnosti na izborima za EU parlament 2013. u Hrvatskoj?

Za EU izbore 2013. često se govori kako su zbog niske izlaznosti nerealni prikaz stanja popularnosti stranaka. Međutim, ako usporedimo postotak glasova za HDZ i SDP s parlamentarnim izborima 2011. i 2007. (vidi grafikone ispod) dobijemo jako dobro preklapanje.  Drugim riječima, EU izbori bili su dobra slika stavova javnosti o ponuđenim političkim opcijama.

EU2013-SDP-usporedbe EU2013-HDZ-usporedbe

Kako bismo dobili bolji uvid u poveznicu između ekonomskih pokazatelja i političkih preferencija, usporedili smo podatke o plaći i zaposlenima za 2012. dobivene od Porezne uprave i broja glasova za HDZ i HDSSB koalicije. Te dvije koalicije zauzimaju većinu glasova za “desni” dio političkog spektra, dok je “lijevi” dio spektra teže jednoznačno definirati zbog većeg raspršenja glasova između više stranaka. Grafikoni ispod prikazuju udio glasova za “desnu” opciju po županijama u usporedbi s godišnjom neto plaćom po glavni radno sposobnih (gornji grafikon), te u usporedbi s udjelom ljudi koji su tokom 2012. obavljali neke plaćene poslove. Uočava se snažna korelacija – što su ekonomski pokazatelji lošiji, to je veći broj glasova za HDZ i HDSSB koalicije.

EU2013-place EU2013-udio-radnika

Glaurdic_Vukovic
Komentar Josipa Glaurdića i Vuka Vukovića: Ekonomija i ratno nasljeđe

 

HRstat-Potocnik Komentar Dunje Potočnik: Nezaposlenost i mladi

U svemu tome veliku ulogu još uvijek igraju i posljedice ratnih stradanja. Stoga smo od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uzeli podatke o broju ratnih vojnih invalida u 2012. i usporedili ih s udjelom glasova na EU izborima 2013. za HDZ i HDSSB koalicije. Opet se uočava snažna povezanost ta dva parametra – što odražava i činjenicu da se posljedice rata manifestiraju i kao prethodno opisano slabije ekonomsko okruženje.

EU2013-invalidi

Na kraju smo promatrali i dva dodatna indikatora: obrazovanje i veličinu naselja. Općine i gradove grupirali smo u 5 skupina, ovisno o udjelima visokog obrazovanja među glasačima i veličine naselja. Histogrami desno dolje pokazuju koliko birača je pokriveno svakom od skupina, dok lijevi grafikoni pokazuju udio glasova za HDZ i SDP koalicije. Uočava se jasan trend rasta podrške SDP-ovoj koaliciji s rastom udjela visokoobrazovanih i veličinom naselja (koja ujedno imaju i veći udio visokoobrazovanih). Za HDZ-koaliciju situacija je obrnuta.

EU2013-obrazovanjeEU2013-velicina-naselja