Obrazovna struktura hrvatskih općina i gradova

Obrazovanje-osnovna-skolaInteraktivna mapa Hrvatske koju razvijamo kroz projekt HRstat proširena je sada i s podacima o obrazovnoj strukturi stanovništva. Jednostavnim micanjem pokazivača miša po mapi Hrvatske možete promatrati koliki je udio stanovnika po općinama i gradovima s osnovnom ili srednjom školom i s visokim obrazovanjem, i to unutar svake dobne skupine. Isto tako mapa Hrvatske može se obojati s udjelima tih obrazovnih skupina, čime se dobiva uvid u prostornu distribuciju različitih stupnjeva obrazovanja stanovništva Hrvatske.
Mapa lijevo prikazuje udjele stanovništva starijeg od 19 godina samo sa završenom osnovnom školom ili bez osmogodišnje osnovne škole po općinama i gradovima. Ukupno u Hrvatskoj 27.4% stanovnika starijih od 19 godina ima takav stupanj obrazovanja. Međutim, na mapi se uočava kako taj udio nije jednoliko raspoređen po Hrvatskoj, a uz to postoji i znatan broj ruralnih sredina u kojima se taj udio penje i preko 50%.

Obrazovanje-srednja-skola 

Na ovoj mapi prikazana je distribucija udjela stanovništva sa završenom srednjom školom, u što su uključeni svi tipovi škola: industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije.

U Hrvatskoj je 54.8% stanovništva starijeg od 19 godina u toj skupini. Također se uočava nejednolika prostorna raspodjela tih udjela po Hrvatskoj.

Obrazovanje-visoko-ukupno

Na ovoj mapi prikazani su udjeli stanovnika starijih od 19 godina s visokim obrazovanjem. U to su uključeni svi stručni, sveučilišni i doktorski studiji. Ukupno u Hrvatskoj 17.6% stanovništva starijeg od 19 godina ima taj stupanj obrazovanja.

Zamjetan je veći udio visokoobrazovanih u urbanim sredinama. Tu se posebno ističe grad Zagreb, u kojem je 30.8% visokoobrazovaniih, s užim centrom kao najobrazovanijom sredinom u Hrvatskoj. Najveći udio ima Gornji grad-Medveščak s čak 52.9% stanovnika starijih od 19 godina s visokim obrazovanjem.

No, zanimljivo je pogledati i detaljniju strukturu visokoobrazovanih. Na razini Hrvatske stručni studiji doprinjeli su s 35.6% visokoobrazovanih, sveučilišni studiji doprinose 62.4%, a doktorati 2%. Na idućim slikama prikazujemo kako su raspodijeljeni na mapi Hrvatske.

Obrazovanje-visoko-strucni

Stručni studiji obuhvaćaju sve više škole, I. stupanj fakultet te stručne studije po Bologni.Mapa lijevo prikazuje udio takvih visokoobrazovanih stanovnika u populaciji starijoj od 19 godina. Zanimljivo je primjetiti kako u usporedbi s idućom mapom, koja prikazuje sveučilišno obrazovanje, ovdje je zastupljen i osjetan broj stanovnika iz ruralnih područja.

Obrazovanje-visoko-sveucilisni

Ova mapa pak prikazuje udio stanovnika starijih od 19 godina sa sveučilišnim diplomama. Pod time se misli na sve tipove fakulteta, umjetničke akademije, sve sveučilišne studije po Bologni te magistarske znanstvene, stručne i umjetničke studije.

U ovom slučaju osjetna je koncentracija takvog stanovništva u urbane sredine, pogotovo u Zagrebu.

Obrazovanje-visoko-doktorati

Posljednja mapa je posebno zanimljiva, jer pokazuje udio stanovika s doktoratima u populaciji starijoj od 19 godina. To je najobrazovaniji dio stanovništva i gotovo u potpunosti je koncetriran u veće gradske sredine. Zabrinjavajuće je da pritom na grad Zagreb odpada 60% tih doktorata, dok, za usporedbu, ukupnoj populaciji Hrvatske iznad 19 godina Zagreb doprinosti sa 18.7%.

Sredina s najvećim udjelom doktorata je Gornji grad – Medveščak s čak 3.6% stanovnika starijih od 19 godina s doktoratom.

Autor: izv.prof.dr.sc. Dejan Vinković