Projekt ,,Prognoziranje potrebnih vještina na tržištu rada - usklađivanje ponude i potražnje“
Projekt se izvodi u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013). Provodi ga Europska komisija. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS uspostavljen je za razdoblje od 2007. do 2013. godine u svrhu pružanja potpore ostvarivanju ciljeva EU na području zapošljavanja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, te pridonosi ostvarenju ciljeva Europske strategije 2020 u tim područjima. Sedmogodišnji program je usmjeren na sve dionike koji mogu doprinijeti kreiranju učinkovitih zakona i politika zapošljavanja i socijalne uključenosti u zemljama EU-28, EFTA-EEA i zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama. Za više informacija pogledajte: http://ec.europa.eu/progress

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, a projektni partneri su: Regionalna razvojna agencija Međimurja - REDEA, Institut sinergije, znanosti i društva, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj i L&R social research iz Beča.
Opširnije o projektu - klikni ovdje.