Grafika: Dejan Vinković, Mateja Kavran
Prikupljanje podataka: Jura Ćurić